Barjesteh van Waalwijk van Doorn & Co's

                  

UITGEVERSMAATSCHAPPIJ

 

PUBLISHERS

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Historische en kunsthistorische studies over het Huis van Oranje / Studies regarding the House of Orange, the Dutch Royal Family

  Jaarboek Vereniging Oranje-Nassau Museum 1994. Dr A.J.C.M. Gabriels, Drs L.J. van der Klooster en Drs M.E. Tiethoff-Spliethoff (red.). In dit jaarboek: De erfprins in Nassau in 1789. Het bezoek van prins Willem Frederik aan de Nassause erflanden als onderdeel van zijn Duitse studietijd (door Drs B. Woelderink); Prins Frederik als alpinist. Vorsetlijk avonturisme in de Franse tijd (door Dr Th.H. von der Dunk); Heer en meester van Ameland tot Zwaluwe. Het beheer en bestuur van de heerlijkheden van het Huis Oranje-Nassau door de Nassause Domeinraad (14de eeuw-1811) (door Drs J.C.M. Pennings en E.A.T.M. Schreuder); Een afscheidsmaaltijd voor Justinus van Nassau (door Drs J.H. Kluiver); Koning Willem II en de verdediging van Nederland (1840-1849) (door Dr W. Bevaart); Een tegelplaat met het portret van koningin Emma, gemaakt door de Haagsche plateelbakkerij Rozenburg (door Drs Tanja Klip-Martin) en Literatuuroverzicht 1989-1993 (door H. Robaard). 144 pp. ISBN 90-73714-18-4. Verkoopprijs 16 euro.

  Jaarboek Vereniging Oranje-Nassau Museum 1995. Dr A.J.C.M. Gabriels, Drs L.J. van der Klooster en Drs M.E. Tiethoff-Spliethoff (red.). In dit jaarboek: Philips Willem graaf van Buren, prins van Oranje, in Spanje 1568-1595 (door J.Ph.S. Lemmink); Teruggevonden ontwerpen voor de tapijtreeks De Nassause Genealogie (door Prof. Dr C.W. Fock); Johan V of Hendrik II afgebeeld op een van de ontwerpen voor de Nassause tapijten (door Drs L.J. van der Klooster); Houtsnijwerk door Maria van Oranje, hertogin van Simmern? (door Drs G. van der Meer); Een bezoek aan Willem III en Mary in Londen in 1692 (door Dr J.C. Bierens de Haan); Het hof van prins Willem V in 1768 - een momentopname (door Dr A.J.C.M. GabriŽls); Bezoekers op Paleis Het Loo in 1852 (door Drs B. Woelderink); Het Ziekenfonds op het Domein van Het Loo, 'Het Loofonds'1866-1941 (door Dr T. Landheer). 164 pp. ISBN 90-73714-23-0. Verkoopprijs 16 euro.

  Jaarboek Vereniging Oranje-Nassau Museum 1996. Oranje in revolutie en restauratie. Dr A.J.C.M. Gabriels, Drs L.J. van der Klooster en Drs M.E. Tiethoff-Spliethoff (red.) In dit jaarboek: Vaderlandsche oranjezucht (door Prof. Dr N.C.F. van Sas); De finaciŽn van de Oranjes tussen revolutie en restauratie (door Dr W. Fritschy); Scheveningen, of de droom van prinses Louise (door Dr Frans Grijzenhout); Oranje tussen Nassau en Nederland 1795-1802 (door Drs B. Woelderink); Een vorstelijk balling als tourist. De reizen van voornalig stadhouder Willem V in Engeland 1795-1801 (door Dr Thomas H. von der Dunk); Beschermer van Gods kerk. Willem V en het onverbreekbaar drievoudig snoer (door Prof. Dr G.J. Schutte) en 'Wat zal men van mij zeggen in de geschiedenis?'Het beeld van Willem V in de historiografie (door Prof. Dr P.B.M. Blaas). 196 pp. ISBN 90-73714-30-3. Verkoopprijs 16 euro.

  Jaarboek Vereniging Oranje-Nassau Museum 1997. L.J. van der Klooster, M.E. Tiethoff-Spliethoff en C.A. Tamse (red.). In dit jaarboek: Amalia van Solms als Esther (door Drs L.J. van der Klooster); Nassau contra Oranje in de 17e eeuwse republiek (door Prof. Dr S. Groenveld); 'Ick laet niet met mij gecken'. Over beeld en zelfbeeld, macht en invloed van de Friese stadhouder Willem Frederik van Nassau (1613-1664) (door Drs H. Spanninga); 'De tirannij van zekere oogen'. Prins Willem IV en de vrijage van jonker Jan van Borssele, Representant van de Eesrte Edele in Zeeland (door Dr. A.J.C.M. Gabriels); Jacob Carel Reigersman, Thesaurier-Generaal van Prins Willem V, 1761-1788 (door Drs B. Woelderink); Klopgeesten in Paleis Noordeinde. De spiritistische belangstelling van koningin Sophie (door Drs M Gibbels). 164 pp. ISBN 90-5613-027-7. Verkoopprijs 16 euro.

  De Verzamelingen van de Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau in Paleis Het Loo. Catalogus van Schilderijen. L.J. van der Klooster en M.E. Spliethoff. Een wetenschappelijke catalogus van de langdurig aan Paleis Het Loo in bruikleen gegeven collectie van de Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau (voorheen Vereniging Oranje-Nassau Museum). Deze collectie bestaat uit circa 9000 voorwerpen, die betrekking hebben op het Huis Oranje-Nassau. In dze catalogus worden alle schilderijen, pastels en miniaturen beschreven en afgedrukt. 144 pp. geheel in kleur. ISBN 90-5613-045-5. Verkoopprijs 30 euro.

  Jaarboek Oranje-Nassau Museum 2000. L.J. van der Klooster, M.E. Tiethoff-Spliethoff, C.A. Tamse (red.). In dit jaarboek: Groothertogin Sophie van Saksen Weimar-Eisenach, prinses der Nederlanden, een belangrijke sociale vorstin in de 19de eeuw (door J. Brena, voorheen Prins van Saksen Weimar-Eisenach); Het overlijden van prinses Wilhelmina van Pruisen (1751-1820) op Het Loo en haar tijdelijk graf in de Oude Kerk van Apeldoorn (door P.H. Rem); Nederland en de bouw van de Wilhelmsturm te Dillenburg (door D. Jansen); Contacten tussen koninkrijk en keizerrijk. Ontmoetingen tussen Oranje-Nassaus, Qajars en Pahlavis (door L.A.F. Barjesteh van Waalwijk van Doorn); Het Huis Oranje-Nassau als bron van numismatische interesse. Muntslag door de eeuwen heen. (door J.R. VoŻte); Hofarts van Oranje. Een oriŽnterend onderzoek naar de geneeskundige zorg voor vorst, hofhouding en personeel op Paleis Het Loo (door Dr T. Landheer). 128 pp. ISBN 90-5613-055-2. Verkoopprijs 30 euro.

  Jaarboek Oranje-Nassau Museum 2001. Charles Dumas, L.J. van der Klooster en Marieke Spliethoff (red.). In dit jaarboek: Spiegel van de tijd. Het huwelijk van Willem van Oranje en Anna van Egmont-Buren (1551), geplaatst in het kader van de Habsburgse adelspolitiek (door Prof. dr S. Groenveld); Wat dreef Willem van Oranje? Twee cryptische maar veelzeggende brieven (door Dr H. Klink); De kunst van het kopiŽren. Opdrachten van stadhouder Willem Frederik van Nassau aan Pieter Nason (door Drs Geert H. Janssen); De decoratie van het Haagse stadhuis ter gelegenheid van de doop van de erfprins van Oranje en Nassau, de latere Willem V (door Drs Charles Dumas); De Nationale bestemming van J.W. Pienemans tweede grote historieschilderij De Slag bij Waterloo (door Drs W.F. Rappard); Prinses Marianne in SileziŽ en het Land van Klodzko (door Prof. dr Krzysztof R. Mazurski); Prinses Marianne (1810-1883), de jonge Gelderse boerin van Het Loo (door Drs Renny van Heuven-van Nes); Koningin Wilhelmina en De Savornin Lohman. Kanttekeningen bij een advies uit 1922 (door Dr. H. van Spanning). 160 pp met illustraties in z/w en kleur. ISBN 90-5613-067-6. Verkoopprijs 30 euro.

   

  Jaarboek Oranje-Nassau Museum 2002 (Themanummer koning-stadhouder Willem III). Rene van den Berg, Charles Dumas, Marieke Spliethoff en C.A. Tamse (red.). In dit jaarboek: Inleiding; blijvende en unieke elementen in de politieke en culturele nalatenschap van koning-stadhouder Willem III (door Porf. dr. H.F.K. van Nierop); Willem III in de geschiedschrijving (door Prof. dr. E.O.G. Haitsma Mulier); De betekenis van Willem III voor de wederopbouw en vorming van het Staatse leger (1672-1678) (door Dr. O. van Nimwegen); De buitenlandse politiek van Willem III en het begin van de Britse evenwichtspolitiek (door Dr. W. Troost); De betekenis van Willem III en Mary voor de kennis van exotische planten (door Ir. L.E. Groen); De propagandacampagnes voor koning-stadhouder Willem III. Eenverkenning (door Drs. C.H. Slechte). 112 pp met illustraties in z/w en kleur. ISBN 90-5613-069-2. Verkoopprijs 30 euro.

   

  Jaarboek Oranje-Nassau Museum 2003. Rene van den Berg, Charles Dumas, Marieke Spliethoff en C.A. Tamse (red.). In dit jaarboek: De lotgevallen van een held uit de Franche-Comtť: Filibert van Chalon, prins van Oranje (door Dr. Hans Cools); De schilderijenverzameling van Albertine Agnes op het stadhouderlijk hof te Leeuwarden (door Drs. R.L.P. Mulder-Radetzky); Vriend of vijand? De persoonlijke, politieke en militaire verhouding tussen de stadhouders Hendrik Xasimir II van Nassau (1657-1696) en Willem III van Oranje (1650-1702) (door Drs.Liesbeth Holterman); De prins in de Maasstad. Willem IV en Rotterdam tot de omwenteling van 1747 (door Dr. F.J.A. Jagtenberg); Hieronymus David Gaubius (1705-1780), lijfarts van prins Willem V (doorDr. H.L. Houtzager); 'Hartelijk Welkom aan Erfprins Willem Frederik' bij zijn intrede aan de Leidse universiteit op 2 november 1789 (door Drs. Thera Folmer-van Oven; Wat er aan Poesjkins gedicht 'Aan de prins van Oranje' voorafging (door Dr. Frans Suasso de Lima de Prado); Een klein bericht over de doopjurk van prinses Wilhelmina (door Drs. Trudie Rosa de Carvalho). 120 pp met illustraties in z/w en kleur. ISBN 90-5613-079-X. Verkoopprijs 30 euro.

   

  Jaarboek Oranje-Nassau Museum 2006 Stadhouders in beeld. Beeldvorming van de stadhouders van Oranje/Nassau in contemporaine grafiek 1570/1700.

  Sabine Craft-Giepmans, Charles Dumas, Simon Groenveld en Elmer Kolfin (red.). In dit jaarboek: Inleiding (door Dr. Elmer Kolfin en Prof. Dr. S. Groenveld); 'Deur Gods genade vroom in zijn daad'. Het beeld van prins Willem I in propagandaprenten uit de eerste jaren van de Opstand (door Dr. Daniel R. Horst); Nassau in het nieuws. Nieuwsprenten van de militaire ondernemingen van Maurits van Nassau (1585-1600) (door dr. Christi M. Klinkert); Maurits bespot of geprezen? Beeldvorming van Maurits in de spot- en zinnenprenten van het Bestand (1609-1621) (door Drs. Anne de Snoo); Voor eenheid, victorie, vrede en welvaart. Beeldvorming van Frederik Hendrik in contemporaine Noord-Nederlandse grafiek, ca. 1600-1650 (door Dr. Elmer Kolfin); Van opklimmende vorstenzoon tot neerstortende FaŽton. StadhouderWillem II (1626-1650) in beeld (door Prof. Dr. S. Groenveld); Willem III op papier. Politieke prentkunst van Romeyn de Hooghe in dienst van de stadhouder (door Dr. Meredith Hale); Slotbeschouwing: over nieuwsprenten, propaganda en prentgebruik (door Dr. Elmer Kolfin). 224 pp. ISBN 90-5613-069-2. Verkoopprijs 35 euro.

   

   

  Monumenten voor Nassau en Oranje. Een prachtig, volledig in kleur, uitgevoerd overzicht van 135 monumenten ter ere van en herinnering aan leden van het Huis Van (Oranje-) Nassau. Met het huwelijk van Engelbrecht I, graaf van Nassau, en Johanna van Polanen op 1 augustus 1403 begint de 600-jarige band tussen de graven van Nassau, later prinsen van Oranje-Nassau, en de Nederlanden. Om deze eeuwenlange verbintenis te benadrukken heeft de Stichting 'Je Maintiendrai Nassau' het initiatief genomen om 135 monumenten van het Huis Oranje-Nassau in de openbare ruimte in binnen- en buitenland door 14 deskundigen te laten beschrijven; hetgeen resulteerde in dit standaardwerk op het gebied van Oranje-Nassau-sculptuur. 20x27 cm, 310 pp, gebonden in gedeeltelijk linnen en gedeeltelijk f.c. omslag. ISBN 90-5613-074-9, verkoopprijs 40 euro.

   

   

   

  Alle hierboven vermelde publicaties zijn te bestellen via het overmaken van de vermelde verkoopprijs op postbankrekening 4504651 t.n.v. Barjesteh van Waalwijk van Doorn & Co's Uitgeversmaatschappij te Gronsveld onder vermelding van de titel(s) of het ISBN-nummer.

  All publications mentioned above can be ordered by transferring the relevant sum to postbank account 4504651 of Barjesteh van Waalwijk van Doorn & Co, Gronsveld, the Netherlands, mentioning the title or ISBN number and with all charges for ordering customer.

  IBAN: NL14 PSTB 0004 5046 51 and BIC: PSTBNL21

  For deliveries outside of the Netherlands, but within the European Union, please add 5 euro for postage costs. For deliveries outside the European Union please add 10 euro for postage costs.

Voor leveringen buiten Nederland, maar binnen de Europese Unie dient 5 euro extra (per titel) overgemaakt te worden. Voor leveringen buiten de Europese Unie dient 10 euro extra (per titel) overgemaakt te worden.