Zonen van Adam in Nederland

Zonen van Adam in Nederland vertelt het fascinerende verhaal van onze afstamming van Opa tot Oermens. Het vertelt hoe in Afrika de oermens ofwel ‘Adam’ is ontstaan uit de aapmensen. Hoe de moderne mens ongeveer 60.000 jaar geleden Afrika verliet en de hele aardbol bevolkte. Dit was een odyssee van ongekende omvang. Gaandeweg pasten de mensen zich aan hun omgeving aan en ontstonden er kleine verschillen in de erfelijke aanleg. Zo verloren de mensen die de Noordelijke regionen introkken bijvoorbeeld het pigment in hun huid en kregen sommige blauwe ogen. Alhoewel alle mensen op de aarde familie van elkaar zijn en dezelfde, universeel menselijke trekken vertonen, zijn er clusters in die kleine verschillen te ontdekken. In wetenschappelijk jargon noemt men die clusters ‘haplogroepen’. Zo is het mogelijk om de migratieroutes te schetsen waarlangs de oermensen getrokken zijn en waar welke haplogroepen ontstaan zijn. Het inleveren van een simpel wangschraapseltje en de daarop volgende DNA-analyse vertelt eenieder van ons tot welke haplogroep wij behoren. Dit boek presenteert de DNA profielen van 410 ‘zonen van Adam’ en beschrijft welke haplogroepen hoe vaak en waar voorkomen in Nederland. Deze ontdekkingen zijn mogelijk gemaakt door de geweldige technische innovaties in de moleculaire genetica van de laatste jaren. Diezelfde DNA-technieken kunnen gebruikt worden om ook andere kleine verschillen in ons erfelijk materiaal op te sporen. In dit boek worden de meeste 410 DNA-profielen gekoppeld aan goed uitgewerkte afstammingsreeksen naar de oudst bekende voorvader in de puur mannelijke lijn. Met die koppeling is het mogelijk vast te stellen welke nu nog levende mensen familie van elkaar zijn of wellicht niet, ook al dragen ze dezelfde naam. Zo is het mogelijk aannemelijk te maken dat mannen met een heel andere naam een paar eeuwen geleden toch echt een gemeenschappelijke voorvader hadden. Toch leuk om te ontdekken dat je verbonden met andere, hele oude families. De familie die regelrecht afstamt van de ‘oer-vlaardinger’ uit het jaar 1050 staat ook in dit boek.

 

Het project ‘Genetische Genealogie in Nederland’, waar dit boek verslag van doet, is een regelrechte primeur in Nederland. Nog nooit is op zo’n grote schaal een koppeling gelegd tussen DNA-gegevens en stamreeksgegevens. Dit boek zet de nieuwe discipline ‘Genetische Genealogie’ definitief op de Nederlandse kaart.

prijs: 46,50 euro (exclusief verzendkosten)

   

Barjesteh van Waalwijk van Doorn & Co's

                  

UITGEVERSMAATSCHAPPIJ

 

PUBLISHERS